ไม่มีหมวดหมู่

ธันวาคม 15, 2023
การยื่น สก 01 พิจารณาคุณสมบัติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นเอกสา […]
มิถุนายน 6, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล CWIE DAY ครั้งที่ 13
พฤษภาคม 24, 2023
แถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13
พฤษภาคม 10, 2023
ภาพกิจกรรมการประชุมและศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ระหว่างมทร.ธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กุมภาพันธ์ 3, 2023
โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี
มกราคม 20, 2023
พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
ตุลาคม 26, 2022
สำนักสหกิจศึกษา แจ้งปิดทำการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
สำนักสหกิจศึกษา แจ้งปิดทำก […]
ตุลาคม 19, 2022
สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลั […]
พฤษภาคม 24, 2022
ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤศจิกายน 22, 2021
กำหนดการ “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 19, 2018
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสห […]