กุมภาพันธ์ 22, 2024
พิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กันยายน 22, 2023
พิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
พฤษภาคม 25, 2022
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 14, 2022
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2 […]
พฤศจิกายน 5, 2021
ภาพบรรยากาศ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่ […]
มีนาคม 30, 2021
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
  เมื่อวันพุธที่ 24 ม […]
กันยายน 21, 2020
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยา […]
มีนาคม 23, 2020
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาค […]
กันยายน 9, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหา […]
กรกฎาคม 12, 2019
ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาค […]