Admin coop

เมษายน 16, 2024
กำหนดการและขั้นตอนการขออนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ
กำหนดการและขั้นตอนการขออนุ […]
ธันวาคม 15, 2023
การยื่น สก 01 พิจารณาคุณสมบัติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นเอกสา […]
ตุลาคม 5, 2023
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2566
มิถุนายน 26, 2023
ขอเชิญเข้ารับฟังสัมมนา New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL2)
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ และค […]
พฤษภาคม 30, 2023
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาฯ (CWIE)
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรม […]
กุมภาพันธ์ 20, 2023
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2566
ธันวาคม 21, 2022
กำหนดการยื่น สก 01 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้นักศึกษาตรวจสอบ ภาคการศ […]
พฤศจิกายน 11, 2022
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อ […]
พฤศจิกายน 9, 2022
ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)สำนักสหกิจศึกษา
ประกาศสำนักสหกิจศึกษา มหาว […]
พฤศจิกายน 7, 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ สังกัด สำนักสหกิจศึกษา
สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลั […]
พฤศจิกายน 4, 2022
การเข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสหกิจศึกษา ร่วมกับ บริษัท วูส ปริ้นท์เต็ด เซอร์คิท(ไทยแลนด์) จำกัด
รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
ตุลาคม 28, 2022
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน ประจำปี 2565
สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
ตุลาคม 26, 2022
สำนักสหกิจศึกษา แจ้งปิดทำการ 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
สำนักสหกิจศึกษา แจ้งปิดทำก […]
ตุลาคม 19, 2022
สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลั […]