ขอเชิญเข้ารับฟังสัมมนา New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL2)

รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมโครงการ New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL2) Cromwell, New Zealand
มิถุนายน 18, 2023
การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กรกฎาคม 21, 2023