ธันวาคม 3, 2018

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4/2561

สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
พฤศจิกายน 16, 2018

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
ตุลาคม 19, 2018

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2561

สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
กันยายน 26, 2018

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2562 (RT62)

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ คลิกท […]
กันยายน 11, 2018

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
กรกฎาคม 17, 2018

โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 11 – 13 […]