พฤศจิกายน 22, 2021

กำหนดการ “โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤศจิกายน 5, 2021

ภาพบรรยากาศ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่ […]
มิถุนายน 27, 2021

ประกาศผลการประกวด สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับชาติ โดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

เมษายน 29, 2021

ประกาศผลการประกวด สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

เมษายน 24, 2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

เมษายน 20, 2021

แนวปฏิบัติ “รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลญบุรี” ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/๒๕๖๓