ข่าวเด่น

This is the title

Q&A ระบบสหกิจศึกษา
Online สำหรับนักศึกษา

บันทึกความร่วมมือ
กับหน่วยงาน

รายชื่อสถานประกอบการ
ที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ขั้นตอนสหกิจศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 22, 2024

พิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

มกราคม 22, 2024

กำหนดการและขั้นตอนการขออนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ

มกราคม 19, 2024

พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

กันยายน 30, 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อ การถึงแก่อนิจกรรมของ ” ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน “

กันยายน 29, 2023

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2566

สิงหาคม 28, 2023

โครงการสร้างความร่วมมือการจัด CWIE ในสถานประกอบการ

พฤษภาคม 24, 2023

แถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13

ตุลาคม 18, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 15 รายการ เดือนตุลาคม 2566

กันยายน 6, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 15 รายการ

สิงหาคม 3, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมารถบัส จำนวน 1 คัน

สิงหาคม 3, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของสมนาคุณ จำนวน 4 ชิ้น