กรกฎาคม 17, 2018

โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 11 – 13 […]
กรกฎาคม 9, 2018

ประกาศ!!! บริษัทไทยไทโย จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

บริษัทไทยไทโย จำกัด เป็นอง […]
พฤษภาคม 3, 2018

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสููตรคณาจารย์นิเทศ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]
เมษายน 25, 2018

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อ […]
เมษายน 20, 2018

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคคว […]
เมษายน 9, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการส […]