งานแถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 14

รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมโครงการ New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL2) Central Otago, New Zealand
เมษายน 17, 2024
การประชุมและสอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
มิถุนายน 7, 2024