การประชุมและสอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ภาคการศึกษาที่ 1/2567

กำหนดการและขั้นตอนการขออนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ
มิถุนายน 5, 2024
ภาพบรรยากาศ ภายในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567
มิถุนายน 10, 2024