Admin

เมษายน 29, 2021
ประกาศผลการประกวด สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
เมษายน 24, 2021
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
เมษายน 20, 2021
แนวปฏิบัติ “รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลญบุรี” ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/๒๕๖๓
เมษายน 1, 2021
ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
รอบตัดสิน สำหรับการประกวดผ […]
มีนาคม 30, 2021
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
  เมื่อวันพุธที่ 24 ม […]
กุมภาพันธ์ 16, 2021
ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ระดับเครือข่าย)
ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครื […]
กุมภาพันธ์ 2, 2021
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบคัดเลือก)
  ดาวน์โหลดเอกสารที่น […]
มกราคม 8, 2021
ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ธันวาคม 14, 2020
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2563
สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
ตุลาคม 22, 2020
การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จํากัด
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2 […]
ตุลาคม 22, 2020
ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 9 (RT64)
ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ : ที่ […]
กันยายน 25, 2020
การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ปฐวิน จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน […]
กันยายน 21, 2020
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยา […]
กันยายน 14, 2020
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบตัดสิน) ระดับเครือข่ายฯ
ดาวน์โหลดประกาศผลรอบตัดสิน […]
กันยายน 10, 2020
ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 ระดับเครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]