Admin

เมษายน 3, 2017
พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 ระดับเครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]
กุมภาพันธ์ 7, 2017
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดปฏิทินการแข่งขันส […]
กุมภาพันธ์ 7, 2017
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโค […]
มกราคม 18, 2017
ภาพประกวดการแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2 […]
มกราคม 13, 2017
การประชุม ร่วมกับ บริษัท ในกลุ่มภิรัชบุรี จำกัด
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม […]
มกราคม 12, 2017
ประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1-2560
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาขอ […]
มกราคม 4, 2017
การประชุม ร่วมกับ บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 25 […]
สิงหาคม 2, 2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานสถานประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษาที่ยั่งยืน
ขอเชิญร่วมงาน ระเบิดไอเดีย […]
มีนาคม 10, 2016
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีน […]
กุมภาพันธ์ 18, 2016
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักสหกิจศึกษา ปี2559
สำนักสหกิจศึกษาได้จัดโครงก […]