อบรม CWIE

เมษายน 11, 2023
การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น เครือข่ายภาคกลางตอนบน
พฤษภาคม 27, 2022
รายละเอียดข้อมูลข่าวสาร โครงการอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”
ท่านสามารถติดตามรายละเอียด […]