โครงการ

กุมภาพันธ์ 3, 2023
โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี
มิถุนายน 14, 2022
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม […]
เมษายน 26, 2022
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เมื่อวันที […]
มกราคม 19, 2020
ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 8
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม […]
ตุลาคม 10, 2019
ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 8 (RT63)
ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ที่นี […]
มิถุนายน 17, 2019
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 12-14 มิถุน […]
มีนาคม 29, 2019
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2 […]
มกราคม 20, 2019
ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7
โครงการแสดงนิทรรศการ และปร […]
กรกฎาคม 17, 2018
โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 11 – 13 […]
กุมภาพันธ์ 14, 2018
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา […]
มกราคม 19, 2018
ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6
โครงการแสดงนิทรรศการ  และป […]
พฤศจิกายน 2, 2017
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ […]