ห้องประชุมมังคลอุบล

มีนาคม 30, 2021
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
  เมื่อวันพุธที่ 24 ม […]
กรกฎาคม 12, 2019
ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาค […]
มีนาคม 10, 2016
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมประชุมหารือการพัฒนาการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีน […]