สถานประกอบการ

กุมภาพันธ์ 3, 2023
โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ จังหวัดชลบุรี
ตุลาคม 22, 2020
การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จํากัด
เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2 […]
ตุลาคม 10, 2019
ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 8 (RT63)
ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ที่นี […]
มีนาคม 29, 2019
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2 […]
กรกฎาคม 17, 2018
โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 11 – 13 […]
สิงหาคม 2, 2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานสถานประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษาที่ยั่งยืน
ขอเชิญร่วมงาน ระเบิดไอเดีย […]
มิถุนายน 8, 2016
โครงการพัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจารย์กับสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน  […]