นักศึกษา

เมษายน 1, 2024
การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ
มกราคม 14, 2022
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2 […]
พฤศจิกายน 5, 2021
ภาพบรรยากาศ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่ […]
มีนาคม 30, 2021
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
  เมื่อวันพุธที่ 24 ม […]
กรกฎาคม 30, 2019
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารรับรางวัล
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาค […]
กุมภาพันธ์ 21, 2019
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
พฤศจิกายน 16, 2018
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
มิถุนายน 3, 2018
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
สำนักสหกิจศึกษาได้จัดโครงก […]
มกราคม 4, 2017
การประชุม ร่วมกับ บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 25 […]