การเรียนการสอนเชิงบูรณาการ

มิถุนายน 17, 2019
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 12-14 มิถุน […]
กุมภาพันธ์ 7, 2017
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโค […]