การประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น

เมษายน 4, 2022
สำนักสหกิจศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่เสนอจากมทร.ธัญบุรี และได้รับรางวัลในการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
เมษายน 4, 2022
ประกาศผลโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
โครงการประกวดสหกิจศึกษาและ […]
มีนาคม 17, 2022
ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผ […]
มกราคม 27, 2022
ภาพโปสเตอร์สหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพโปสเตอร์การประกวดแข่งขั […]
ตุลาคม 22, 2020
ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 9 (RT64)
ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ : ที่ […]
กุมภาพันธ์ 14, 2019
ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562
ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครื […]
มกราคม 18, 2017
ภาพประกวดการแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2 […]