การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น

พฤษภาคม 12, 2022
พิธีมอบโล่รางวัล
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
กุมภาพันธ์ 17, 2022
ภาพกิจกรรมงานประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรมงานประกวดแข่งขัน […]
มกราคม 27, 2022
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสห […]
เมษายน 24, 2021
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
ตุลาคม 22, 2020
ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 9 (RT64)
ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ : ที่ […]
กันยายน 10, 2020
ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 ระดับเครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]
มกราคม 24, 2020
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา
ประกาศผล :  ประเภทนวัตกรรม […]
เมษายน 3, 2019
ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 ระดับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]