เครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน

เครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน

เมษายน 3, 2019
ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 ระดับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]
กุมภาพันธ์ 14, 2019
ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562
ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครื […]
มกราคม 25, 2019
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2562
สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
ธันวาคม 3, 2018
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 4/2561
สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
ตุลาคม 19, 2018
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2561
สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
มิถุนายน 7, 2018
วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561
สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุร […]
พฤษภาคม 3, 2018
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสููตรคณาจารย์นิเทศ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]
มีนาคม 21, 2018
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระดับเครือข่าย)
ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษ […]
กุมภาพันธ์ 13, 2018
ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561
ขอเชิญสถาบันการศึกษา  ในเค […]
เมษายน 3, 2017
พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 ระดับเครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]
มกราคม 12, 2017
ประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1-2560
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาขอ […]
สิงหาคม 2, 2016
ขอเชิญเข้าร่วมงานสถานประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษาที่ยั่งยืน
ขอเชิญร่วมงาน ระเบิดไอเดีย […]
มิถุนายน 7, 2016
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559
เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุน […]
มิถุนายน 3, 2016
พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่าย
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]
เมษายน 5, 2016
การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]