กองทุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กองทุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมษายน 1, 2024
การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ
พฤศจิกายน 2, 2023
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 6/2566 และการนำเสนอ ผลการปฏิบัติงานในต่างประเทศ ของนักศึกษา ที่ได้รับทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ
ตุลาคม 5, 2023
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2566
กุมภาพันธ์ 24, 2022
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เมื่อวันที […]
กุมภาพันธ์ 17, 2022
ภาพกิจกรรมงานประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรมงานประกวดแข่งขัน […]
มกราคม 27, 2022
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสห […]
เมษายน 5, 2019
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
กุมภาพันธ์ 21, 2019
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 3 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
พฤศจิกายน 16, 2018
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
กันยายน 11, 2018
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 1 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
กุมภาพันธ์ 14, 2018
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา […]