สอบแข่งขัน

เมษายน 25, 2018
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อ […]
เมษายน 20, 2018
ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคคว […]
เมษายน 9, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการส […]