สร้างความร่วมมือ

สิงหาคม 28, 2023
โครงการสร้างความร่วมมือการจัด CWIE ในสถานประกอบการ
มีนาคม 29, 2019
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2 […]
กรกฎาคม 17, 2018
โครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 11 – 13 […]