ภาพกิจกรรม

มิถุนายน 17, 2019
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 12-14 มิถุน […]
พฤษภาคม 4, 2019
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2562
สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
เมษายน 3, 2019
ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 ระดับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]
มีนาคม 29, 2019
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2 […]
มกราคม 25, 2019
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2562
สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
มกราคม 20, 2019
ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7
โครงการแสดงนิทรรศการ และปร […]
มิถุนายน 3, 2018
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
สำนักสหกิจศึกษาได้จัดโครงก […]
พฤษภาคม 3, 2018
ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสููตรคณาจารย์นิเทศ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]
กุมภาพันธ์ 14, 2018
ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา […]
มกราคม 19, 2018
ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6
โครงการแสดงนิทรรศการ  และป […]