พิธีลงนามความร่วมมือ

กันยายน 22, 2023
พิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด
พฤษภาคม 25, 2022
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มีนาคม 30, 2021
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด
  เมื่อวันพุธที่ 24 ม […]