ประกาศ

มกราคม 19, 2024
พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
มิถุนายน 18, 2023
รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมโครงการ New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL2) Cromwell, New Zealand
มิถุนายน 6, 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล CWIE DAY ครั้งที่ 13
พฤษภาคม 24, 2023
ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
มกราคม 20, 2023
พิธีประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
มกราคม 8, 2021
ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
เมษายน 20, 2018
ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคคว […]
เมษายน 9, 2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการส […]
กันยายน 14, 2017
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเต […]