บันทึกข้อตกลง

กันยายน 25, 2020
การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ปฐวิน จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน […]
กันยายน 21, 2020
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยา […]
กรกฎาคม 12, 2019
ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาค […]