บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มกราคม 14, 2022
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2 […]
พฤศจิกายน 5, 2021
ภาพบรรยากาศ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่ […]
กันยายน 21, 2020
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยา […]
กันยายน 9, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหา […]