Ampaiphan Klinsap

ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

 

กรกฎาคม 11, 2017

ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเ […]
เมษายน 3, 2017

พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 ระดับเครือข่าย

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]
กุมภาพันธ์ 7, 2017

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดปฏิทินการแข่งขันส […]
กุมภาพันธ์ 7, 2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโค […]