การประกวด CWIE ดีเด่น 2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน

การประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ
เมษายน 1, 2024
กำหนดการและขั้นตอนการขออนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ
เมษายน 16, 2024