การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (เครือข่าย CWIE) ภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 3/2566

การยื่น สก 01 พิจารณาคุณสมบัติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ธันวาคม 15, 2023
จองห้องพัก
มกราคม 1, 2024