ก.ค. 13

รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค

logo-new4IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2559 โดยรับนักศึกษา ระดับชั้นปี 3-4 ปริญญาโท-เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ทำการ  IAESTE Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภ่ายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558

รายละเอียดการสมัคร คลิก

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  IAESTE Thailand   www.iaeste.kmutnb.ac.th

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 25

กิจกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ (เครือข่ายฯ) วันที่ 9-11 กค.58 จ.ระยอง

กิDSC_0127จกรรมโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง จังหวัดระยอง

dlpdf

 

 

1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

2. กำหนดการ

3. ไฟล์สรุปงาน (ppt)

     กลุ่มที่ 1 -บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด  

     กลุ่มที่ 2 บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด   

     กลุ่มที่ 3 โรงแรม เครือ Kantary

4. รูปภาพกิจกรรม  วันที่ 9-07-58   วันที่ 10-07-58   วันที่ 11-07-58   และชมภาพได้ที่ Facebook  สหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 16

โครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษานานาชาติ ในวันที่ 10-12 มิย.58 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

DSC_0137

โครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา

เมื่อวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558  สำนักสหกิจศึกษา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการฝึกอบรมสหกิจศึกษานานาชาติ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านสหกิจศึกษา โดยหัวข้อในการอบรวมได้แก่ แนวปฏิบัติการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ ระเบียบและวิธีการเข้าเมือง การจัดสหกิจศึกษาในต่างประเทศ การจัดการสหกิจศึกษานานาชาติ ในสถานประกอบการ “การประเมินผลสหกิจศึกษานานาชาติ และ การนําเสนอผลงานกลุ่ม  และผลสะท้อนกลับจากการฝึกอบรม

รูปภาพกิจกรรมวันที่ 10 มิถุนายน 2558    รูปภาพกิจกรรมวันที่ 11 มิถุนายน 2558
รูปภาพกิจกรรมวันที่ 12 มิถุนายน 2558    ดาวน์โหลดรูปภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 11

(เพิ่มเติม)ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนบนและตอนล่าง(เพิ่มเติม)

hednet(เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ในนามเครือข่ายภาคกลางตอนบน และภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (เพิ่มเติม) 

หมายเหตุ

1. ท่านที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้  โปรดดำเนินการ กรอกใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558  และส่งหลักฐานไปยัง  ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เบอร์โทรสาร 0 2441 6063 หรือ E-mail: Dass.rmutr@gmail.com

2. การจองห้องพัก  กับทาง โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าทีของทางโรงแรมว่า “จองเพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3. ผู้เข้าอบรม โปรดเตรียมคอมพิวเตอร์ notebook ไปเพื่อใช้ทำกิจกรรมระหว่างการอบรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เบอร์โทร 0 2441 6000 ต่อ 2165-8 โทรสาร 0 2441 6063 เว็บไซต์: http://hrdc.rmutr.ac.th

docdl

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 09

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558

IMG_0111

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2558

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 เป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ได้เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2558 “มองภาพสหกิจศึกษาไทย เมื่อโลกไร้พรมแดน” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดย รศ.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “สหกิจศึกษา : กลไกการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล ” หลังจากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ พศ.2558 อีกด้วย

 

 

ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ได้รับรางวัลระดับชาติได้แก่

  •  สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  • รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ ประเภทโครงงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ได้แก่ โครงงาน: การออกแบบภาพประกอบการ์ดเกมของบริษัทในญี่ปุ่น  นางสาวปริยาภัทร พันธุ  สาขาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมิเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถานที่ปฏิบัติงาน : Global Software Enterprise Co.,Ltd.

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 05

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ในนามเครือข่ายภาคกลางตอนบนและตอนล่าง

hednet

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ในนามเครือข่ายภาคกลางตอนบน และภาคกลางตอนล่าง ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หมายเหตุ

1. ท่านที่มีรายชื่อตามด้านล่างนี้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ โปรดดำเนินการ กรอกใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียน โดยขยายเวลาจากเดิมวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2558  และส่งหลักฐานไปยัง   ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เบอร์โทรสาร 0 2441 6063 หรือ E-mail: Dass.rmutr@gmail.com

2. การจองห้องพัก  กับทาง โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าทีของทางโรงแรม ว่า “จองเพื่อ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ที่จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

3. ผู้เข้าอบรมโปรดเตรียมคอมพิวเตอร์ notebook เพื่อใช้ทำกิจกรรมระหว่างการอบรม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  เบอร์โทร 0 2441 6000 ต่อ 2165-8 โทรสาร 0 2441 6063 เว็บไซต์: http://hrdc.rmutr.ac.th

docdl

 

 

Read the rest of this entry »

Older posts «