กุมภาพันธ์ 14, 2018

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติกา […]
กุมภาพันธ์ 13, 2018

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

ขอเชิญสถาบันการศึกษา  ในเค […]
มกราคม 19, 2018

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสห […]
มกราคม 19, 2018

ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6

โครงการแสดงนิทรรศการ  และป […]
ธันวาคม 26, 2017

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบคัดเลือก)

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสห […]
ธันวาคม 25, 2017

การประชุมหารือ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ […]