ก.ย. 16

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

IMG_2202-(Large)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2557

Read the rest of this entry »

ก.ย. 07

แบบฟอร์มโครงการประกวดแข่งขันผลงานด้านสหกิจศึกษาดีเด่น มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3

logo8-9-57

แบบฟอร์มสำหรับโครงการประกวดแข่งขันสถานประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ดีเด่นด้านสหกิจศึกษา และโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 3 

ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557

1.แบบเสนอชื่อคณะกรรมการตัดสิน
2.ฟอร์มประเด็นคำถาม-สถานประกอบการ
3.ฟอร์มประเด็นคำถาม-ผู้ปฏิบัติงาน
4.ฟอร์มประเด็นคำถาม-โครงาน+ผลงาน
5.รูปแบบบทความทางวิชาการ

dlpdf

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร PDF

docdl

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร Word

Read the rest of this entry »

ก.ย. 02

ประกาศผล รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ๒๕๕๗

ดาวน์โหลด

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ๒๕๕๗

Nation cooperative Education Award

Read the rest of this entry »

ก.ย. 01

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษาประจำปี 2558

15-9-57

Read the rest of this entry »

ส.ค. 22

เครือข่ายฯ ภาคกลางตอนบน ศึกษาดูงาน WiL ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

banner_172014-11 Read the rest of this entry »

ส.ค. 18

ประกาศรายชื่อและกำหนดการ ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน WiL สถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน

banner_172014-11

Read the rest of this entry »

Older posts «