พ.ค. 27

กำหนดการโครงการพัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจารย์กับสถานประกอบการ

กำหนดการโครงการพัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจารย์กับสถานประกอบการ  ระหว่างวันที่ ๘-๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ  จังหวัดปราจีนบุรี

 

เม.ย. 19

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559

แบรนเนอวันสหกิจศึกษาไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมบัวสวรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม        
                                                               สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2559

LINE_P201647_151713

    

เอกสารกำหนดการวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7

เม.ย. 07

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่าย

42068-O31R46ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนา   สหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  รอบตัดสิน ประเภทที่ 4, 9, 10, 11 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ได้รับรางวัล                                                          
ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ ศ 2559 (58.2 KiB, 291 downloads)

มี.ค. 29

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน รอบตัดสินและรอบคัดเลือก

42068-O31R46ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559  สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน                     

รอบตัดสินและรอบคัดเลือก

และขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานประเภทที่ 4, 9, 10, 11  ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 4  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ประกาศผลการประกวดระดับเครือข่าย (81.9 KiB, 202 downloads)
กำหนดการ (93.7 KiB, 164 downloads)

มี.ค. 09

วารสารสหกิจศึกษา ฉบับที่10 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2558

เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับที่10_001วารสารสหกิจศึกษา  ฉบับที่10 ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ก.พ. 25

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙

20160227-01ขอเชิญสถาบันการศึกษา  ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา  ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น  พ.ศ. ๒๕๕๙  ท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่   E-mail : coop@mail.rmutt.ac.th  ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๙ ๓๖๒๑

 

NameSizeHits
NameSizeHits
1 กำหนดการ+เกณฑ์การให้คะแนนประกวด [ดาวน์โหลดคลิก]407.4 KiB253
2 ฟอร์มประเด็นคำถาม-เครือข่าย [ดาวน์โหลดคลิก]218.7 KiB235
2 ฟอร์มประเด็นคำถาม-เครือข่าย[ดาวน์โหลดคลิก]53.7 KiB191
3 ฟอร์มสรุปผลงานที่ส่งเข้าประกวด [ดาวน์โหลดคลิก]48.9 KiB209
3 ฟอร์มสรุปผลงานที่ส่งเข้าประกวด [ดาวน์โหลดคลิก]10.8 KiB195
4 รูปแบบบทความทางวิชาการ [ดาวน์โหลดคลิก]148.4 KiB215

 

Older posts «