ธันวาคม 26, 2017

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสห […]
ธันวาคม 25, 2017

การประชุมหารือ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ […]
พฤศจิกายน 2, 2017

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ […]
ตุลาคม 20, 2017

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2561 (RT61)

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ คลิกท […]
กันยายน 14, 2017

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเต […]
เมษายน 3, 2017

พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 ระดับเครือข่าย

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภา […]