Jan 19

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕ รอบตัดสิน

 

 

 

Jan 11

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕ รอบคัดเลือก

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕

Read the rest of this entry »

Nov 14

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2560 (RT60)

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันฯ สหกิจศึกษาดีเด่น   ปี 2560 (RT60)

สนันสนุนการใช้งานบน Google chrome เท่านั้น  สามารถดาวน์โหลดโปรกแกรมได้ที่นี่

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนวัตกรรม

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนวัตกรรม

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนานาชาติ

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนานาชาติ

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ

ดาวน์โหลดวิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์

ดาวน์โหลดวิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์

ดาวน์โหลดตัวอย่างโปสเตอร์

ดาวน์โหลดตัวอย่างโปสเตอร์

Oct 12

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕ ประจำปี 2560

1476178702557

ดาวน์โหลดปฏิทินการแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น RT 60 ได้ที่นี่

Read the rest of this entry »

Aug 25

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

download-ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

 

 

Aug 02

ขอเชิญเข้าร่วมงานสถานประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษาที่ยั่งยืน

1470125945790ขอเชิญร่วมงาน

 ระเบิดไอเดียขับเคลื่อนสหกิจศึกษากับสถานประกอบการทะยาน              สู่อนาคต ในหัวข้อเรื่อง “สถานประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษา    ที่ยั่งยืน”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาชื่น

Older posts «