มี.ค. 02

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558

249552_409537005776181_104135252_n

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลด แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และกำหนดการได้ที่นี่

dlpdf

 

 

Read the rest of this entry »

ก.พ. 20

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มทร.ธัญบุรี และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

DSC_0119มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีความเห็นสอดคล้องในการประสานความร่วมมือทางการศึกษา และการสร้างบุคลากร  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของนักศึกษา และบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขึ้นในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-15.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ คุณชานันท์  วัฒนสุนทร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหารกำลังพล คุณนางสาววรษา  เจริญทวีโชค ผู้อำนวยการบริหารการศึกษาทวิภาคี บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

ก.พ. 12

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

249552_409537005776181_104135252_nประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ระหว่างวันที่  26 – 28 กุมภาพันธ์  2558   ณ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1. กำหนดโครงการสร้างความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

2. แบบเสนอโครงการ

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

dlpdf

 

 

หมายเหตุ หากรายชื่อ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งแก้ไข ภายในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-3621

ขอเรียนแจ้งผู้ร่วมโครงการสร้างความร่วมมือในสถานประกอบการระหว่าง วันที่ 26-28 ก.พ. 2558 ทุกท่าน
ให้เดินทางไปกับรถบัสที่ผู้จัดโครงการจัดให้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อเข้าภายในสถานประกอบการ

 

Read the rest of this entry »

ม.ค. 27

พบสถานประกอบการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

DSC_0218-001-001

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ พร้อมทั้งจัดหางานคุณภาพสำหรับนักศึกษา ณ สำนักงาน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ จตุจักร กรุงเทพฯ

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

 

Read the rest of this entry »

ม.ค. 27

พบสถานประกอบการ บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DSC_0097-001-002

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรจากสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าพบผู้บริหาร บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพูดคุยสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

Read the rest of this entry »

ม.ค. 26

กำหนดการ และเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดสำหรับงานแสดงนิทรรศการและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พศ. 2558 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

hednet

กำหนดการ และเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดสำหรับงานแสดงนิทรรศการและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พศ. 2558 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ขอเชิญสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วม ประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย โปรดส่งผลงานกลับมายัง สำนักงานเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี) โดยบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .pdf  ลงในแผ่น CD และส่งกลับมายัง สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 หรือ ส่งผ่านอีเมลล์ coop@rmutt.ac.th ภายในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3621

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. กำหนดการ,ประเภทการส่งผลงานเข้าประกวด
2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
3. รูปแบบบทความทางวิชาการ
4. แบบฟอร์มการตอบประเด็นคำถาม

dl

  Read the rest of this entry »

Older posts «