ม.ค. 27

พบสถานประกอบการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

DSC_0218-001-001

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ พร้อมทั้งจัดหางานคุณภาพสำหรับนักศึกษา ณ สำนักงาน บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารซันทาวเวอร์ จตุจักร กรุงเทพฯ

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

 

Read the rest of this entry »

ม.ค. 27

พบสถานประกอบการ บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

DSC_0097-001-002

วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 อาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งบุคลากรจากสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าพบผู้บริหาร บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อพูดคุยสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ณ บริษัท แคล คอมพ์ อิเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

 

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

Read the rest of this entry »

ม.ค. 26

กำหนดการ และเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดสำหรับงานแสดงนิทรรศการและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พศ. 2558 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

hednet

กำหนดการ และเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดสำหรับงานแสดงนิทรรศการและประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พศ. 2558 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ขอเชิญสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วม ประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย โปรดส่งผลงานกลับมายัง สำนักงานเครือข่ายพัฒนา สหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110) ภายในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3621

ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
1. กำหนดการ,ประเภทการส่งผลงานเข้าประกวด
2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน
3. รูปแบบบทความทางวิชาการ
4. แบบฟอร์มการตอบประเด็นคำถาม

dl

  Read the rest of this entry »

ม.ค. 24

ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (รอบตัดสิน)

logo

ประกาศผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 (รอบตัดสิน) ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดาวน์โหลดผลการประกวดประเภทสถานประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดีเด่น ได้ที่นี่

dlpdf

ดาวน์โหลดผลการประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น (นักศึกษา) ได้ที่นี่

dlpdf

ชมภาพบรรยากาศคลิกที่นี่

Read the rest of this entry »

ม.ค. 16

ขอเชิญเข้าร่วมงาน แสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๓

PR-RT-800

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน แสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓  ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ร่วมฟังการนำเสนอผลงาน เพื่อประกวดแข่งขัน โครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ณ ห้องเรียนชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ประเภทวิศวกรรมศาสตร์
- ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการ
- ประเภทนานาชาติ

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ร่วมชมนิทรรศการและเป็นเกียรติในพิธี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขัน และการมอบโล่รางวัล ให้กับสถานประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

Read the rest of this entry »

ม.ค. 06

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มทร.ธัญบุรี และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

DSC_0166

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความเห็นสอดคล้องที่จะประสานความร่วมมือทางการศึกษา การร่วมมือในการสร้างบุคลากรและ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของนักศึกษาและบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คุณธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ คุณวันชัย  สมบูรณ์ผล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

Older posts «