พ.ย. 20

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ พัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน 2/2558

coop-rmuttภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก  และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา ของเครือข่ายภาคกลางตอนบน

พ.ย. 19

ดาวน์โหลดข้อมูล งานจัดแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันฯ สหกิจศึกษาดีเด่น ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

249552_409537005776181_104135252_nดาวน์โหลดข้อมูล งานจัดแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันสถานประกอบการ, ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดีเด่นด้านสหกิจศึกษา และโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด ประเด็นคำถาม+บทความทางวิชาการ กรุณาคลิก

docdl

พ.ย. 04

เอกสารประกอบการประชุมหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบและประกาศ (30ต.ค.58)

เอกสารประกอบการประชุม หลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก.ย. 02

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

DSC_0075โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  วันที่ 31 สิงหาคม 2558 | วันที่ 1 กันยายน 2558 | วันที่ 2 กันยายน 2558 |  หรือ Facebook.com/coop.rmutt

Read the rest of this entry »

ส.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

249552_409537005776181_104135252_n

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2558 – 2 กันยายน 25588 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับผู้เดินทางไปกับรถที่สำนักสหกิจศึกษาจัดไว้ให้  มีรถบัส 1 คัน ออกเดินทางจากมทร.ธัญบุรี  ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558  เวลา 07.30 น.  จอดรับ ณ บริเวณลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตึกสำนักงานอธิการบดี)  **ติดต่อ คุณวาสนา หมายเลข 090-960-8712

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

 

 

 

Read the rest of this entry »

ส.ค. 14

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN) ร่วมประชุมเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านสหกิจศึกษา กับ มทร.ธัญบุรี

01วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN) โดย คุณกฤศรดา  อภิภูธนโชติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคล และ คุณไตรภพ  เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคล ร่วมประชุมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือและด้านสหกิจศึกษา และการรับนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา โดย ผู้เข้าร่วมประชุมหารือจาก มทร.ธัญบุรี ได้แก่  รองอธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

Read the rest of this entry »

Older posts «