ก.ย. 02

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

DSC_0075โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2558 ณ โรงแรมคาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม  วันที่ 31 สิงหาคม 2558 | วันที่ 1 กันยายน 2558 | วันที่ 2 กันยายน 2558 |  หรือ Facebook.com/coop.rmutt

Read the rest of this entry »

ส.ค. 28

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

249552_409537005776181_104135252_n

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดสหกิจศึกษา และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2558 – 2 กันยายน 25588 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับผู้เดินทางไปกับรถที่สำนักสหกิจศึกษาจัดไว้ให้  มีรถบัส 1 คัน ออกเดินทางจากมทร.ธัญบุรี  ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558  เวลา 07.30 น.  จอดรับ ณ บริเวณลานจอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตึกสำนักงานอธิการบดี)  **ติดต่อ คุณวาสนา หมายเลข 090-960-8712

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อ

 

 

 

Read the rest of this entry »

ส.ค. 14

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN) ร่วมประชุมเพื่อการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและด้านสหกิจศึกษา กับ มทร.ธัญบุรี

01วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด (CITIZEN) โดย คุณกฤศรดา  อภิภูธนโชติ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคล และ คุณไตรภพ  เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคล ร่วมประชุมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือและด้านสหกิจศึกษา และการรับนักศึกษาหลังจากจบการศึกษา โดย ผู้เข้าร่วมประชุมหารือจาก มทร.ธัญบุรี ได้แก่  รองอธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษาคณะศิลปศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชมภาพเพิ่มเติมคลิก

Read the rest of this entry »

ส.ค. 08

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส.ค. 05

มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสหกิจศึกษา

มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสหกิจศึกษา

มทร.ล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านสหกิจศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. อาจารย์และผู้บริหารจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  นำโดย อาจารย์ประสิทธิ์ อินทร์จันทร์ และคณาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล  หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนจากสำนักสหกิจศึกษา และ นางสาวอุษณีย์  สิงห์อำพล ผู้แทนจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และแนะนำความเป็นมาสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมรัตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

Read the rest of this entry »

ก.ค. 13

รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค

logo-new4IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ณ ต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2559 โดยรับนักศึกษา ระดับชั้นปี 3-4 ปริญญาโท-เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ทำการ  IAESTE Thailand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภ่ายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558

รายละเอียดการสมัคร คลิก

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  IAESTE Thailand   www.iaeste.kmutnb.ac.th

Read the rest of this entry »

Older posts «