ต.ค. 12

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕ ประจำปี 2560

1476178702557

ดาวน์โหลดปฏิทินการแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น RT 60 ได้ที่นี่

Read the rest of this entry »

ส.ค. 25

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL)
ของสถานศึกษาสมาชิกเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน
วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

download-ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

 

 

ส.ค. 02

ขอเชิญเข้าร่วมงานสถานประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษาที่ยั่งยืน

1470125945790ขอเชิญร่วมงาน

 ระเบิดไอเดียขับเคลื่อนสหกิจศึกษากับสถานประกอบการทะยาน              สู่อนาคต ในหัวข้อเรื่อง “สถานประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษา    ที่ยั่งยืน”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาชื่น

พ.ค. 27

กำหนดการโครงการพัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจารย์กับสถานประกอบการ

กำหนดการโครงการพัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาจารย์กับสถานประกอบการ  ระหว่างวันที่ ๘-๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ  จังหวัดปราจีนบุรี

 

เม.ย. 19

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559

แบรนเนอวันสหกิจศึกษาไทย

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมบัวสวรรค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม        
                                                               สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2559

LINE_P201647_151713

    

เอกสารกำหนดการวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7

เม.ย. 07

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่าย

42068-O31R46ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนา   สหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  รอบตัดสิน ประเภทที่ 4, 9, 10, 11 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ได้รับรางวัล                                                          
ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ ศ 2559 (58.2 KiB, 433 downloads)

Older posts «