เม.ย. 18

ประกาศผลประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน (ประเภทนักศึกษา และโครงการ/ผลงานสหกิจศึกษา)

Read the rest of this entry »

มี.ค. 14

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

Read the rest of this entry »

ก.พ. 16

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2560 ระดับเครือข่าย

Read the rest of this entry »

ม.ค. 19

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕ รอบตัดสิน ของ มทร.ธัญบุรี

 

 

 

ม.ค. 11

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕ รอบคัดเลือก ของ มทร.ธัญบุรี

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ ๕

Read the rest of this entry »

พ.ย. 14

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2560 (RT60)

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันฯ สหกิจศึกษาดีเด่น   ปี 2560 (RT60)

สนันสนุนการใช้งานบน Google chrome เท่านั้น  สามารถดาวน์โหลดโปรกแกรมได้ที่นี่

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนวัตกรรม

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนวัตกรรม

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนานาชาติ

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนานาชาติ

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ

ดาวน์โหลดวิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์

ดาวน์โหลดวิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์

ดาวน์โหลดตัวอย่างโปสเตอร์

ดาวน์โหลดตัวอย่างโปสเตอร์

Older posts «