พฤษภาคม 3, 2018

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสููตรคณาจารย์นิเทศ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]
เมษายน 25, 2018

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อ […]
เมษายน 20, 2018

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคคว […]
เมษายน 9, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการส […]
มีนาคม 22, 2018

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 
มีนาคม 21, 2018

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระดับเครือข่าย)

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษ […]