กำหนดการและขั้นตอนการขออนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ

การประกวด CWIE ดีเด่น 2567 เครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน
เมษายน 5, 2024
รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมโครงการ New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL2) Central Otago, New Zealand
เมษายน 17, 2024