มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อ การถึงแก่อนิจกรรมของ ” ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน “

แนะนำ CWIE กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
กันยายน 30, 2023
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2566
ตุลาคม 5, 2023