ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมษายน 9, 2018
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมษายน 25, 2018