ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 8 (RT63)

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ที่นี่

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนวัตกรรม ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนานาชาติ ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ ดาวน์โหลดวิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงาน

NameSizeHits
01.กำหนดการ เกณฑ์การประกวด และบทความทางวิชาการ-RT63493.2 KiB230
02.แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตัดสิน-RT63 (PDF File)42.3 KiB130
02.แบบฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตัดสิน-RT63 (Word File)20.1 KiB100
03.ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด-ครั้งที่ 8 (PDF File)42.7 KiB130
03.ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด-ครั้งที่ 8 (Word File)20.4 KiB112
04.ประเด็นคำถาม-สถานประกอบการ-RT6347.5 KiB101
05.ประเด็นคำถาม-ผู้ปฏิบัติงาน-RT6334.0 KiB123
06.ประเด็นคำถาม-คณาจารย์นิเทศ-RT6334.5 KiB129
07.ประเด็นคำถาม-ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ-RT6334.5 KiB105
08.ประเด็นคำถาม-โครงงานวิทย์ฯ-RT6336.5 KiB135
09.ประเด็นคำถาม-โครงงานนวัตกรรม-RT6335.0 KiB103
10.ประเด็นคำถาม-โครงงานนานาชาติ-RT6339.0 KiB144
11.ประเด็นคำถาม-โครงงานสังคมฯ-RT6336.5 KiB101
12.รวมประเด็นคำถาม-RT63263.2 KiB107
13.วิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์1.4 MiB135

 

NC
NC

Comments are closed.