รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษาร่วมโครงการ New Zealand Certificate In Primary Industry Skills (LEVEL2) Central Otago, New Zealand

กำหนดการและขั้นตอนการขออนุมัติทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ในต่างประเทศ
เมษายน 16, 2024
งานแถลงข่าววันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 14
พฤษภาคม 23, 2024