ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 9 (RT64)

การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท ปฐวิน จำกัด
กันยายน 25, 2020
การประชุมและหารือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จํากัด
ตุลาคม 22, 2020

ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สหกิจศึกษาดีเด่นครั้ง ที่ 9 (RT64)

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ : ที่นี่

ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทนวัตกรรม ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลดธีมโปสเตอร์ ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ ดาวน์โหลดวิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงาน

NameSizeHits
01.กำหนดการ+เกณฑ์การประกวด-RT64298.4 KiB162
02.ฟอร์มเสนอชื่อคณะกรรมการตัดสิน-RT6418.1 KiB58
03.ใบสมัครส่งผลงานนศ. เข้าประกวด-RT64 (Word File)24.2 KiB100
04.ประเด็นคำถาม-สถานประกอบการใหญ่+กลาง+เล็ก-RT6447.0 KiB94
05.ประเด็นคำถาม-ผู้ปฏิบัติงาน-RT6433.5 KiB78
06.ประเด็นคำถาม-คณาจารย์นิเทศ-RT6434.5 KiB75
07.ประเด็นคำถาม-ที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการ-RT6433.5 KiB76
08.ประเด็นคำถาม-โครงงานวิทย์-RT6436.5 KiB78
09.ประเด็นคำถาม-โครงงานสังคมฯ-RT6436.5 KiB77
10.ประเด็นคำถาม-โครงงานนวัตกรรม-RT6435.0 KiB112
11.รวมประเด็นคำถามทุกประเภท-แบบไฟล์ -RT64 (PDF File)156.7 KiB53
12.วิธีการแทรกรูปภาพในธีมโปสเตอร์1.4 MiB145

 

 

 

NC
NC

Comments are closed.