พฤษภาคม 13, 2019

รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 และ 2

เมษายน 5, 2019

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 จาก “กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการป […]
เมษายน 5, 2019

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพ.ศ. 2562 (รอบตัดสิน) ระดับเครือข่ายฯ

ดาวน์โหลดประกาศผลรอบตัดสิน […]
เมษายน 3, 2019

ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562 ระดับเครือข่าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ […]
มีนาคม 29, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2 […]
มีนาคม 18, 2019

การประชุมหารือ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]