สอบแข่งขัน

เมษายน 25, 2018

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อ […]
เมษายน 20, 2018

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคคว […]
เมษายน 9, 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการส […]