ประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น

กันยายน 14, 2020

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบตัดสิน) ระดับเครือข่ายฯ

ดาวน์โหลดประกาศผลรอบตัดสิน […]
กุมภาพันธ์ 14, 2019

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2562

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครื […]
กุมภาพันธ์ 13, 2018

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2561

ขอเชิญสถาบันการศึกษา  ในเค […]
กุมภาพันธ์ 7, 2017

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดปฏิทินการแข่งขันส […]