แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆ

แบบฟอร์มขอข้อมูลต่างๆ

NameSizeHits
NameSizeHits
10.แบบฟอร์มขอข้อมูล สก.๑๔124.9 KiB107
09.ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว1.5 MiB203
08.ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว1.5 MiB198
07.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว1.1 MiB247
06.ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว273.0 KiB232
05.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว81.8 KiB285
04.แบบฟอร์มขอข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดส่วนกลาง รอบ 3 เดือน32.7 KiB200
03.แบบฟอร์มขอข้อมูลปีการศึกษา- 2561-25622.5 MiB189
01.แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดไตรมาสที่ 450.0 KiB262
02.แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลคณาจารย์นิเทศ84.4 KiB360