ประกาศแจ้งปิดสำนักสหกิจศึกษา

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในวันที่ 25 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกท่าน สำนักสหกิจศึกษา จึงประกาศให้ปฏิบัติงานที่บ้านพักอาศัย (Work from Home) ในช่วงวันที่ 25-27 มีนาคาม 2563 โดยสามารถประสานงานผ่าน Email: coop@mail.rmutt.ac.th Fanpage Facebook  : สำนักสหกิจศึกษา มทร.ธัญบุรี   หรือที่เบอร์ ผู้อำนวยการ 0835753113

NC
NC

Comments are closed.