ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา
มกราคม 24, 2020
ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด
มีนาคม 23, 2020

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระดับเครือข่าย) โดยสามารถจัดส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพุธที่ 4 มี.ค. 63  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3621

หมายเหตุ : 

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับข้อมูลทุกรายการ ขอให้จัดส่งในภาพรวมของสถาบันการศึกษา  หากมีวิทยาเขตในสังกัด
    ขอให้รวบรวมและจัดส่งในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น

  • ทุกประเภทต้องส่งข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมรูปแบบ .pdf  

  • จัดส่งมาที่อีเมล์  coop@mail.rmutt.ac.th  เท่านั้น  ระบุชื่อ-สกุล  เบอร์โทร.  ผู้ประสานงานไว้ส่วนท้ายของเนื้อหาในอีเมล์

  • ข้อแนะนำการตั้งชื่อไฟล์งาน  เช่น  ผลงานประเภทที่ 11 

         ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ  สำหรับโปรแกรมการชั่งตวงวัตถุดิบ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

         ให้ตั้งชื่อไฟล์ดังตัวอย่าง  : ป.11-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ    – บทความ

                                                    ป.11-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ    – ตอบคำถาม

 

ดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารการส่งผลงานเข้าประกวด

NameSizeHits
01.กำหนดการประกวดสหกิจดีเด่น -เครือข่ายฯ 63104.5 KiB55
02.เกณฑ์การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น -เครือข่ายฯ 63168.1 KiB30
03.ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด-เครือข่ายฯ 6320.3 KiB27

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรวมประเด็นคำถาม (Word File)

NameSizeHits
01.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษาดีเด่น (Word File)27.9 KiB12
02.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษาดาวรุ่ง (Word File)25.9 KiB13
03.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (PDF File)25.0 KiB11
04.คำถาม-สถานศึกษา นวัตกรรมสหกิจศึกษา (Word File)26.3 KiB11
05.คำถาม-โครงงานฯ วิทย์ฯ (Word File)24.2 KiB63
06.คำถาม-โครงงานฯ สังคมฯ (Word File)24.1 KiB21
07.คำถาม-โครงงานฯ นวัตกรรม (Word File)24.5 KiB16
08.คำถาม-โครงานฯ นานาชาติ (Word File)26.8 KiB14
09.คำถาม-คณาจารย์นิเทศฯ (Word File)25.5 KiB14
10.คำถาม-ที่ปรึกษาฯ (Word File)25.3 KiB14
11.คำถาม-ผู้ปฏิบัติการฯ -ในสถานศึกษา (Word File)24.7 KiB18
12.คำถาม-ผู้ปฏิบัติการฯ -ในสถานประกอบการ (Word File)24.2 KiB13
13.คำถาม-สถานประกอบการ-ขนาดใหญ่+กลาง+เล็ก (Word File)28.5 KiB14

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรวมประเด็นคำถาม (PDF File)

NameSizeHits
01.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษาดีเด่น (PDF File)61.3 KiB15
02.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษาดาวรุ่ง (PDF File)56.8 KiB11
03.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (PDF File)55.9 KiB10
04.คำถาม-สถานศึกษา นวัตกรรมสหกิจศึกษา (PDF File)62.7 KiB11
05.คำถาม-โครงงานฯ วิทย์ฯ (PDF File)54.3 KiB10
06.คำถาม-โครงงานฯ สังคมฯ (PDF File)54.9 KiB12
07.คำถาม-โครงงานฯ นวัตกรรม (PDF File)55.0 KiB11
08.คำถาม-โครงานฯ นานาชาติ (PDF File)58.3 KiB9
09.คำถาม-คณาจารย์นิเทศฯ (PDF File)58.6 KiB8
10.คำถาม-ที่ปรึกษาฯ (PDF File)55.5 KiB10
11.คำถาม-ผู้ปฏิบัติการฯ -ในสถานศึกษา (PDF File)54.6 KiB13
12.คำถาม-ผู้ปฏิบัติการฯ -ในสถานประกอบการ (PDF File)54.3 KiB11
13.คำถาม-สถานประกอบการ-ขนาดใหญ่+กลาง+เล็ก (PDF File)67.3 KiB13
14.รวมไฟล์ประเด็นคำถาม (PDF File)216.6 KiB15

NC
NC

Comments are closed.