ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา

ประกาศผล :  ประเภทนวัตกรรม

ประกาศผล :  ประเภทนานาชาติ

ประกาศผล :  ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ

ประกาศผล :  ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

NameSizeHits
1 ประเภทนวัตกรรม49.5 KiB36
2 ประเภทนานาชาติ51.9 KiB31
3 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ46.7 KiB24
4 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี50.2 KiB23
5 ประกาศผลการประกวดรวมทุกประเภทรางวัล65.3 KiB32
NC
NC

Comments are closed.