ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารรับรางวัล

ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด
กรกฎาคม 12, 2019
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
กันยายน 9, 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการได้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้ารับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2562″ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลประกอบไปด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  • น.ส.สไบแพร เอี่ยมสำอางค์

  • น.ส.นริศรา ประเสริฐสุข

รางวัลชมเชย

  • น.ส.ชนกนาถ ทองขาวขำ

NC
NC

Comments are closed.