วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน
พฤษภาคม 8, 2019
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10
มิถุนายน 6, 2019

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์บัณฑิต ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาให้การต้อนรับ

NC
NC

Comments are closed.