คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน
พฤษภาคม 8, 2019
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10
มิถุนายน 6, 2019

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์บัณฑิต ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาให้การต้อนรับ

NC
NC

Comments are closed.