การประชุมหารือ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมประชุมหารือเพื่อการสร้างความร่วมมือ ด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม บัวสวรรค์บัณฑิต อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4 มทร.ธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีด้านวิชาการและการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา  ดร.วาสนา ศิลป์รุ่งธรรม หัวหน้างานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ คุณพัฒนา ฟูน้อย บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด และ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

NC
NC

Comments are closed.