ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา

ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7
มกราคม 20, 2019
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2562
มกราคม 25, 2019

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา

ประกาศผล :  ประเภทนวัตกรรม

ประกาศผล :  ประเภทนานาชาติ

ประกาศผล :  ประเภท สังคมศาตร์ มนุษย์ศาตร์ และการจัดการ

ประกาศผล :  ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

NameSizeHits
1 ประเภทนวัตกรรม49.9 KiB240
2 ประเภทนานาชาติ57.6 KiB207
3 ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ48.8 KiB292
4 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี49.8 KiB277
5 ประกาศผลการประกวดรวมทุกประเภทรางวัล74.1 KiB185
NC
NC

Comments are closed.