พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2560 ระดับเครือข่าย

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ได้จัดพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปีพ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ได้จัดพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปีพ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม และได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ ด้วย

 

Comments are closed.