ข่าวสารเครือข่าย

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระดับเครือข่าย) โดยสามารถจัดส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพุธที่ 4 มี.ค. 63  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3621

หมายเหตุ : 

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับข้อมูลทุกรายการ ขอให้จัดส่งในภาพรวมของสถาบันการศึกษา  หากมีวิทยาเขตในสังกัด
    ขอให้รวบรวมและจัดส่งในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น

  • ทุกประเภทต้องส่งข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมรูปแบบ .pdf  

  • จัดส่งมาที่อีเมล์  coop@mail.rmutt.ac.th  เท่านั้น  ระบุชื่อ-สกุล  เบอร์โทร.  ผู้ประสานงานไว้ส่วนท้ายของเนื้อหาในอีเมล์

  • ข้อแนะนำการตั้งชื่อไฟล์งาน  เช่น  ผลงานประเภทที่ 11 

         ชื่อผลงาน : การพัฒนาระบบสารสนเทศ  สำหรับโปรแกรมการชั่งตวงวัตถุดิบ การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 

         ให้ตั้งชื่อไฟล์ดังตัวอย่าง  : ป.11-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ    – บทความ

                                                    ป.11-การพัฒนาระบบสารสนเทศฯ    – ตอบคำถาม

 

ดาวน์โหลดกำหนดการและเอกสารการส่งผลงานเข้าประกวด

NameSizeHits
01.กำหนดการประกวดสหกิจดีเด่น -เครือข่ายฯ 63104.5 KiB63
02.เกณฑ์การคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่น -เครือข่ายฯ 63168.1 KiB37
03.ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด-เครือข่ายฯ 6320.3 KiB33

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรวมประเด็นคำถาม (Word File)

NameSizeHits
01.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษาดีเด่น (Word File)27.9 KiB20
02.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษาดาวรุ่ง (Word File)25.9 KiB18
03.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (PDF File)25.0 KiB15
04.คำถาม-สถานศึกษา นวัตกรรมสหกิจศึกษา (Word File)26.3 KiB15
05.คำถาม-โครงงานฯ วิทย์ฯ (Word File)24.2 KiB69
06.คำถาม-โครงงานฯ สังคมฯ (Word File)24.1 KiB27
07.คำถาม-โครงงานฯ นวัตกรรม (Word File)24.5 KiB20
08.คำถาม-โครงานฯ นานาชาติ (Word File)26.8 KiB18
09.คำถาม-คณาจารย์นิเทศฯ (Word File)25.5 KiB20
10.คำถาม-ที่ปรึกษาฯ (Word File)25.3 KiB18
11.คำถาม-ผู้ปฏิบัติการฯ -ในสถานศึกษา (Word File)24.7 KiB23
12.คำถาม-ผู้ปฏิบัติการฯ -ในสถานประกอบการ (Word File)24.2 KiB20
13.คำถาม-สถานประกอบการ-ขนาดใหญ่+กลาง+เล็ก (Word File)28.5 KiB20

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรวมประเด็นคำถาม (PDF File)

NameSizeHits
01.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษาดีเด่น (PDF File)61.3 KiB26
02.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษาดาวรุ่ง (PDF File)56.8 KiB16
03.คำถาม-สถานศึกษา สหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น (PDF File)55.9 KiB16
04.คำถาม-สถานศึกษา นวัตกรรมสหกิจศึกษา (PDF File)62.7 KiB16
05.คำถาม-โครงงานฯ วิทย์ฯ (PDF File)54.3 KiB14
06.คำถาม-โครงงานฯ สังคมฯ (PDF File)54.9 KiB23
07.คำถาม-โครงงานฯ นวัตกรรม (PDF File)55.0 KiB18
08.คำถาม-โครงานฯ นานาชาติ (PDF File)58.3 KiB16
09.คำถาม-คณาจารย์นิเทศฯ (PDF File)58.6 KiB14
10.คำถาม-ที่ปรึกษาฯ (PDF File)55.5 KiB15
11.คำถาม-ผู้ปฏิบัติการฯ -ในสถานศึกษา (PDF File)54.6 KiB19
12.คำถาม-ผู้ปฏิบัติการฯ -ในสถานประกอบการ (PDF File)54.3 KiB17
13.คำถาม-สถานประกอบการ-ขนาดใหญ่+กลาง+เล็ก (PDF File)67.3 KiB19
14.รวมไฟล์ประเด็นคำถาม (PDF File)216.6 KiB19

กุมภาพันธ์ 26, 2020

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ส่งผลงานทางด้านสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอเชิญสถาบันการศึกษาในเครื […]
มิถุนายน 6, 2019

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งท […]
พฤษภาคม 4, 2019

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานเครือข่ายพัฒนาสหกิ […]
เมษายน 5, 2019

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีพ.ศ. 2562 (รอบตัดสิน) ระดับเครือข่ายฯ

ดาวน์โหลดประกาศผลรอบตัดสิน […]