ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ชุลีกร ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการได้นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้ารับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ประจำปี 2562″ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลประกอบไปด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  • น.ส.สไบแพร เอี่ยมสำอางค์

  • น.ส.นริศรา ประเสริฐสุข

รางวัลชมเชย

  • น.ส.ชนกนาถ ทองขาวขำ

กรกฎาคม 30, 2019

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาคณะบริหารรับรางวัล

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาค […]
มกราคม 24, 2019

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (รอบตัดสิน) ประเภทผลงานนักศึกษา

ประกาศผล :  ประเภทนวัตกรรม […]
มกราคม 20, 2019

ภาพกิจกรรม โครงการแสดงนิทรรศการและประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 7

โครงการแสดงนิทรรศการ และปร […]
มีนาคม 21, 2018

ประกาศผลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระดับเครือข่าย)

ประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษ […]